Blåresept Medi Buskerud

Medi Buskerud er en spesialbutikk innenfor helseartikler. Vi har oppgjørsordning med HELFO.

Vi tar imot blåresept/E-resept (elektronisk resept) på hjelpemidler, dvs til:

  • - inkontinens (urinlekkasje)
  • - stomi
  • - kateter
  • - EB- hudsykdom
  • - næringsmidler
  • - diabetes
  • - tracheostomi
  • - hoftebeskyttere

Taushetsplikt er en selvfølge!

Egenandel frikort Medi Buskerud

Egenandel

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Trenger du å vise frikortet, finner du det digitalt på Helsenorge. Med frikort slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Du får frikortet innen tre uker etter at du har betalt over den gjeldende satsen i egenandeler (HelseNorge).

Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt. 

Frikortet og vedtaksbrevet finner du når du logger deg inn på Helsenorge.

Du får tilsendt en SMS eller e-post når vedtaket om frikort er fattet, avhengig av hvilke varselvalg du har gjort i profilinnstillingene dine på Helsenorge.

Selv om ordningen er automatisk, bør du ta vare på alle dine kvitteringer for egenkontroll.

Behandlere og tjenesteytere har ansvar for å rapportere alle godkjente egenandeler til Helfo minst hver 14. dag. Dine egenandeler registreres automatisk på deg.

MINSTEPENSJONISTERer fritatt fra egenandel. Opplysninger om dette gjelder deg finner du på pensjons/utbetalingsslippen din.Automatisk frikortordning gjelder kun egenandelstak 1.Du må selv søke om frikort for egenandelstak 2, som blant annet gjelder fysioterapi og enkelte former for tannbehandling.

Ring Frikorttelefonen 815 70 050 eller se www.helfo.no/frikort for informasjon om hvor du skal sende søknaden.Du kan reservere deg mot ordningen ved å kontakte Frikorttelefonen. Da må du selv samle kvitteringer og søke om frikort hos HELFO.

Finn frikortet og sjekk egenandeler

Her kan du finne ditt frikortet, se registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt.

Gå til Helsenorge

urinlekkasje

Hva dekkes på inkontinensresepten?

Vi opplever noe usikkerhet mht. hva som dekkes av utstyr på blåresept. Derfor følger en kort oppdatering:

INKONTINENS § 501

Bleier/innlegg, Sengekladder (engangs), Nettingtruser Uridomer, Urinposer, Festeanordning til urinposer, P-bag (urinpose med trakt), Analirrigasjons utstyr

Dette må stå spesifisert på resepten:

Rektalkateter med utstyr Analirrigasjon komplett system

Urinlekkasje

Ufrivillig vannlatning kan være et sjenerende helseproblem. Det er viktig at man da finne det hjelpemiddelet som passer for seg, – som man føler seg trygg og komfortabel med. 

Hos Medi Buskerud gir vi deg råd og veiledning knyttet til valg og bruk av de ulike produktene.

Nedenfor finner du en oversikt over ulike hjelpemiddel som kan tilbys på en inkontinensresept.

Les mer om urinlekkasje

Medi Buskerud Helseartikler

Hva dekkes på stomiresept?

Vi opplever noe usikkerhet mht. hva som dekkes av utstyr på blåresept.

 Derfor følger en kort oppdatering:

STOMI § 505

Poser,  Plater, Kompresser, Barrierekrem, Luktfjerner, Tetningsringer, Pasta, Strøpulver, Stomasafe

Dette må stå spesifisert på resepten:

Brokkbelte Fikseringsbelter Hudfilm Spesielle produkter – div. sårbandasjer 

Stomiutstyr

Det er mange grunner for å få anlagt en stomi. Noen får det permanent, andre bare som en midlertidig løsning. De har ulik størrelse, ulik lengde, ulik form og ulikt innhold- i tillegg er huden omkring en stomi aldri lik. Det er tørr hud, svett hud, hud med folder, stram hud, bulker, groper, arrvev etc. Det er derfor viktig å finne det rette utstyret. Det som gjør deg trygg for lekkasje og som holder huden din fin. Noen ganger er dette enkelt, andre ganger tar det tid å finne fram til rett utstyr.

Det er viktig for oss i Medi Buskerud at vi kan tilby våre kunder produkter fra alle leverandører av stomiutstyr på markedet. 

Les mer om stomiutstyr

Ernæring

Ernæring

I tillegg til blåresept må det foreligge vedtak fra HELFO om at en får ernæring dekt på blåresept.

Næringsmidler dekkes etter :

§ 601 -Næringsmidler ved diverse tilstander, munn/svelg 

eller 

§ 604 Næringsmidler ved kreft-/immunsvikt.

Søknadsskjema for ernæring finner du på:https://www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/helfos-skjemaer

Les mer om ernæring her

Hoftebeskytter

Hoftebeskytter

HOFTEBESKYTTERE § 510

På blåresept kan du få inntil 4 stk hoftebeskyttere pr. år.

Kompresjon & støttebehandling

Medi Buskerud har et stort utvalg av produkter og god kompetanse, slik at vi kan veilede deg i valg av produkter.

Les mer om kompresjon og støttebehandling

Vårt erfarne team står klar til å hjelpe deg!

Team Medi Buskerud