Team Medi Buskerud

Trude

TRUDE

Kontoransvarlig

Trude har ansvaret for resepter og oppgjøret til HELFO, samt bestillinger og fakturaer. Hun møter du ofte på telefon. Trude jobber også med oppdatering og vedlikehold av våre websider

ddd

ANNE KARIN

Sykepleier/Dgl.leder

Sykepleier med 11 års erfaring fra Astra Tech AS der hun jobbet med bruken av engangskateter og vannlatingsproblemer hos ulike grupper pasienter. Med sin bakgrunn har hun bred kompetanse på: KATETER og URINLEKKASJE.


klsdj

KÄTHE-WENCHE

Sykepleier

Sykepleier med mange års erfaring fra Sykehuset Buskerud kirurgisk avdeling og hjemmesykepleie. Kathe-Wenche har jobbet spesielt med kreftpasienter. Hun er vår kontaktperson ute i kommunehelsetjenesten. Med sin bakgrunn har hun bred kompetanse på: BRYSTPROTESER og ERNÆRING

pdi

HANNE

Sykepleier

Sykepleier med over 20 års erfaring fra Sykehuset Asker og Bærum HF, kir. avd., innen mage/tarm, urinveier og åreoperasjoner. Med sin bakgrunn har hun bred kompetanse innen mange av våre områder.


Heidi

HEIDI

Sykepleier

Sykepleier med erfaring fra avd.for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Buskerud. Har jobbet spesielt med hjerneslagrammede gjennom et tverrfaglig team med fokus på best mulig tilbud om mestring etter utskrivning.Med sin bakgrunn har hun bred kompetanse innen mange av våre områder.

Olaug

OLAUG

Hjelpepleier

Hjelpepleier med lang erfaring innen hjemmesykepleie og sykehjem. Har vært 11 år ved Drammen sykehus kir.avd innenfor åreoperasjoner, mage/tarm, urologi og brystkreft.


Lageransvarlig

HANNE

Lageransvarlig

Ansvarlig for varemottak og vareutkjøring.

Nina

NINA

Sykepleier

Sykepleier med erfaring fra kirurgisk avd Drammen Sykehus, kommunalt sykehjem og hjemmesykepleien. Nina har videreutdanning i sår fra Høgskolen i Buskerud.