Refusjonsordning Medi Buskerud

REFUSJONSORDNING

SÅRUTSTYR

HELFO har gjort endringer i sine refusjonsordninger etter § 5-22 ved kroniske og alvorlige sår og fistler. Gjeldende fra 1. januar 2013. Det er forskjellige regler avhengig av hvem som steller sårene.

Når du steller sårene selv, uten hjelp av hjemmesykepleien, kan du søke HELFO om å få dekket utgiftene etter reglene om bidrag. Søknaden sender du inn selv, eller så kan legen søke på vegne av deg.

Helsenorge

Du kan finne mer informasjon hos Helse Norge angående betaling for bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler.

Se HelseNorge

Sårbehandling refusjon

NÅR HJEMMESYKEPLEIEN STELLER SÅRENE

Kommunen skal dekke utgifter til bandasje- og medisinsk forbruksmateriell hvis du får stelt sår av hjemmesykepleien. Det betyr at du slipper å kjøpe bandasje- og medisinsk forbruksmateriell som brukes i sårbehandlingen selv.

NÅR DU STELLER SÅRENE SELV

Når du steller sårene selv, uten hjelp av hjemmesykepleien, kan du søke HELFO om å få dekket utgiftene etter reglene om bidrag. Søknaden sender du inn selv, eller så kan legen søke på vegne av deg.

Hvis du søker selv, må du legge ved:

  • dokumentasjon fra lege på at du har kroniske sår
  • bekreftelse på at hjemmesykepleien ikke steller sårene
  • kvitteringer for kjøp av bandasje- og medisinsk forbruksmateriell

Hvis legen søker på vegne av deg:

  • kan legen benytte skjemaet om søknad om bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell, se www.helfo.no
  • må du selv sende inn kvitteringer for kjøp av bandasje- og medisinsk forbruksmateriell til HELFO i din region

Rådgivning

Våre dyktige og kompetente medarbeidere står klare til å hjelpe deg!

Kontakt oss for råd og veiledning.

Ring oss på telefon: 32 80 80 80 

Kontakt