Diabetes

DIABETES FINNES I FLERE ULIKE VARIANTER

Felles for de alle er mangelen på insulin. Hormonet insulin «hjelper» sukkeret/karbohydratene inn i cellene slik at kroppen kan nyttiggjøre seg energien i sukkeret. Mangelen på insulin kan komme av at bukspyttkjertelen slutter å produsere insulin og/eller insulinet som produseres ikke har like god effekt, det er utviklet seg en insulinresistens i kroppen.

Nye beregninger viser at 316 000–345 000 har diabetes i Norge (Kilde: FHI 2020)

I tillegg vet vi det er en god del mennesker som går rundt med uoppdaget diabetes type 2 i årevis før de får diagnosen og kan starte behandling for sin sykdom.  Av de 230 000 registrerte diabetikerne har 28 000 diabetes type 1 og ca. 200 000 har diabetes type 2.

Type 1

Symptomene på uoppdaget diabetes type 1 er tørste, hyppig vannlatning, slapphet, vekttap, acetonlukt av ånden, magesmerter, betydelig nedsatt allmenntilstand og nedsatt bevissthet. Det er viktig å oppsøke lege dersom du mistenker diabetes, ikke vent. Type 1 diabetes kan utvikle seg raskt.

Type 2

Type 2 diabetes har litt mer diffuse og snikende symptomer. Det er ikke uvanlig at symptomene er generelt dårlig form, tretthet og nedstemthet. Er det noe som ikke stemmer? Oppsøk legen din og få tatt et stikk i fingeren som kan fortelle om du har diabetes eller ikke. Det er veldig viktig ikke å bli gående med forhøyet blodsukker over tid.

Regulering

Dersom du har fått diagnosen diabetes vil du ved hjelp av medisiner (tabletter og/eller insulin), kosthold og trening måtte forsøke å regulere blodsukkeret slik at du får et best mulig liv med din diabetesen.

Hva som er viktig for deg vet bare du!

Hos oss kan du få blodsukkerapparater samt teststrimler og lansetter på resept.

tt

Bayer

Nyttig og aktuell side med informasjon fra Diabetesforbundet

Diabetesforbundet

Retningslinjene for diagnostikk og behandling av diabetes og følgesykdommer fra helsedirektoratet.

Helsedirektoratet

Rådgivning

For de som har sin resept hos oss gir vi gjerne råd og veiledning. Sykepleiere hos oss har lang erfaring med dette.

Ring oss på telefon: 32 80 80 80

Kontakt oss