ERNÆRING

Næringsinntakt

Det kan være perioder i livet da det er vanskelig for oss å innta nok næring. Ofte er dette i et sykdomsforløp, men det kan også være i forbindelse med trening, dårlig tid eller generelt dårlig matlyst. Vi har et stort utvalg av ulike næringsdrikker og næringspulver.

NÆRINGSDRIKKENE DELES OPP I:

FULLVERDIGE:

Dette betyr at du kan leve på disse drikkene. De dekker hele ditt behov for næring. Som et fullverdig godt kosthold.

 

TILLEGG:

Disse er tenkt for de som spiser en del, men som trenger litt ekstra.

 

SPESIELLE INDIKASJONER:

En del av næringsdrikkene er også laget for spesielle diagnoser:

diabetes, sår, malabsorpsjon, melkeproteinintoleranse, dysfagi, før og etter operasjon, nyresvikt, KOLS, spesielle for eldre, spesielle for barn, shot med høy næringstetthet.

De ulike næringsdrikkene kan være melk/yoghurtbasert eller saftbasert. De har et stort utvalg av smaker og konsistenser.I tillegg til ferdige drikker kan man også få næringstilskudd laget som supper, puddinger og pulver.

KAN DEKKES PÅ BLÅ RESEPT

§ 6 Stønad til «Næringsmidler til spesielle medisinske formål» gis på følgende indikasjoner:

  • Sykelige prosesser som rammer munn, svelg og spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat. Sykelige prosesser som rammer mage eller tarm, og som hindrer opptak av viktige næringsstoffer.
  • Laktoseintoleranse, melkeproteinintoleranse eller melkeallergi hos barn under 10 år
  • Fenylketonuri (Føllings sykdom)
  • Behandling av kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører så sterk svekkelse av næringstilskudd er påkrevd.

SONDENÆRING

For de som har problem med å svelge, velges det ofte en løsning med sonde ned i magen eller PEG – en sonde som settes inn gjennom magen og inn i magesekken-. Vi levere også ernæringsløsninger til sondeernæring.

LEDERANDØRER (MERKER)

Utvalget av næringsdrikker er stort. Nedenfor ser du de leverandørene som vi har i vårt sortiment. Vi anbefaler at du går inn på deres hjemmesider og ser på produktutvalget.

RÅDGIVNING

Vi har et stort utvalg av næringsdrikker og veileder deg gjerne mht hva det er som passer for deg. Sykepleiere hos oss har lang erfaring med dette.

Ring oss gjerne på telefon: 32 80 80 80

Kontakt