Førstehjelpsutstyr

Det skjer 150 000 hjemmeulykker i året! Har du riktig førstehjelpsutstyr?

Det er viktig at førstehjelpsutstyret er på plass og er komplett til enhver tid. Vi hjelper deg å finne riktig førstehjelpsutstyr!

Dette er viktige områder å huske på:

  • Sår og kuttskade: blodstopper, kompresser og plaster
  • Brannskader/skolleskader: hydrogel spray, brannskadekompresser
  • Øyeskyll: saltvann til for eksempel støv, rusk og rask / PH nøytral til kjemikalier
  • Støt og klemskader: Kompresjonsbind og ispose

Rådgivning

Ring oss på telefon: 32 80 80 80

Kontakt