Sårutstyr

SÅR

Et sår kan oppstå som følge av et ytre skader eller det kan oppstå som følge av forhold i kroppen.  

Sår kan gro fort eller de kan være vanskelig helende. Har du et vanskelig helende sår?Varer såret ut over 3 måneder – Gå til fastlegen å få en sårdiagnose. Når legen finner den bakenforliggende årsaken til hvorfor såret ikke gror, så kan årsaken behandles og såret kan lukke seg.

DEKNING AV UTGIFTER

I mellom tiden kan du søke HELFO om å få dekt utgiftene du har på sårutstyret du bruker.Vi har søknadsskjema i butikken, eller du finner det på hjemmesiden til HELFO (Søknad om bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell § 5-22).Sår skal i utgangspunktet gro.

BANDASJEMATERIELL

Hos legen eller sårpoliklinikken får du en oppskrift/prosedyre på sårstellet. Vi hjelper deg å finne bandasjen legen ønsker du skal bruke. Har du har et akutt, kortvarig sår uten prosedyre hjelper vi deg å finne passende bandasje som dekker det behovet du har ut i fra hvor mye det væsker i såret?

Vi har stort utvalg i sårbandasjer. Du kan kjøpe bandasjer enkeltvis eller i hele pakker med flere i.

Vi har utstyr fra:

  • Smith & Nephew
  • Mølnlyche
  • Convatec
  • 3M
  • BSN

Rådgivning

Kontakt

For de som har sin resept hos oss gir vi gjerne råd og veileder mht å finne det riktige utstyret. Sykepleiere hos oss har lang erfaring med dette.

Ring oss på telefon: 32 80 80 80